Povezivanje sustava ISVU i AAI@EduHr

Svi koraci uspostave veze ISVU-AAI@EduHr su opisani na ovoj poveznici. Ova aplikacija obuhvaća korake 1 i 2.

 1. Imenovanje osoba zaduženih za uspostavu operativne veze ISVU - AAI@EduHr na ustanovi

  Na samom početku ustanova mora odrediti jednu ili više osoba koje će biti zadužene za kontrolu kvalitete podataka te komunikaciju s AAI@EduHr timom i ISVU centrom potpore. Najčešće su to administrator imenika za podatke u imeniku te ISVU koordinator za podatke u ISVU. (Predložak dokumenta)
  U tom smislu ustanova na adresu Srca mora poslati i pisanu odluku, tj. dopis kojim se odlučuje o uspostavi operativne veze između ISVU i AAI@EduHr. Ustanova u dopisu treba imenovati i odgovorne osobe koje će od strane ustanove voditi akciju i potvrditi ispravnost podataka u ISVU sustavu i LDAP imeniku ustanove. U dopisu bi trebalo popisati imena i prezimena imenovanih osoba te njihove korisničke oznake oblika korisnik@ustanova.hr.

  Na osnovi imenovanja AAI@EduHr tim omogućava imenovanim osobama pristup aplikaciji u kojoj će se obaviti inicijalno uparivanje.

 2. Rad u aplikaciji
  Imenovane osobe će dobiti obavijest da im je omogućen rad u aplikaciji. Za pristup se koristi AAI@EduHr korisnička oznaka.
  Rad u aplikaciji se sastoji od koraka:
  1. Prije uporabe aplikacije je potrebno napraviti dump imenika (kao što je opisano na uputama za izradu backup-a imenika).
  2. Na popisu uparivanja odabrati poveznicu .
  3. Odabirom poveznice se uploada LDIF datoteka u aplikaciju. Poveznica se promijeni u .
  4. Odabirom poveznice se pokreće postupak uparivanja.
   Postupak može potrajati nekoliko sekundi za ustanove s većim brojem studenata.
  5. Nakon obrade se pojave rezultati uparivanja, podijeljeni u tri skupine
   • Upareni identiteti
   • Neupareni identiteti
   • Nekonzistentnosti i upozorenja (opisani na dnu stranice).
   Imenovane osobe mogu download-ati sve datoteke kako bi ih se moglo predati odgovarajućim službama na obradu, ako je potrebno.
  6. Ako nije potrebno ažurirati podatke niti u jednom sustavu (imenik ili ISVU), pritiskom na poveznicu šalju se podaci ISVU timu i zaključuje se postupak inicijalnog uparivanja.
   ISVU tim će obavijestiti imenovane osobe o uspostavi veze ISVU-AAI@EduHr.
  7. Odgovorajuće službe ažuriraju podatke u imeniku (izbrišu nepotrebno, dodaju identitete ako ih nema, izmijene temeljnu povezanost s ustanovom,...) te u ISVU (ispišu "stare" studente, izmijene povezanost s ustanovom - student je postao djelatnik,...).
  8. Nakon ažuriranja podataka potrebno je ponoviti postupak uparivanja (od koraka a.), a to se postiže odabirom poveznice .
 3. Uspostava veze ISVU-AAI@EduHr
  Nakon što se u aplikaciji odradi inicijalno uparivanje podataka, ISVU tim pokreće vezu ISVU-AAI@EduHr i šalje obavijest ustanovi.
  Stanje povezanosti ustanova možete pogledati na ovoj poveznici.